www.radonspesialisten.no

Radonspesialisten Arne Berggren

 

 


Er arbeidsplassen din trygg for radongass?

Eksponering for radongass skjer ikke bare på arbeidsplasser under jord, hvor det er kjent at høye radonnivåer ofte forekommer. Undersøkelser av radonnivåer i skoler og barnehager i Norge har vist at høye radonkonsentrasjoner forekommer også på vanlige arbeidsplasser. Vi oppholder oss en betydelig del av dagen på arbeidsplassen. Derfor er det viktig å vite hvor høy konsentrasjon av radon er i arbeidsmiljøet. Radonmåling er en svært rimelig undersøkelse av et alvorlig problem.

Arbeidsmiljøloven.

Arbeidsmiljøloven §8 setter krav om at luft på arbeids-plassen skal være fri for helseskadelige forurensninger. Radon er en av de mest betydelige helseskadelige inneklimafaktorer.

Radonmåling på arbeidsplasser.

Siden oppholdstid på arbeidsplasser er begrenset til bestemte deler av døgnet, og det ofte er ventillasjonsanlegg i slike bygninger, må spesielle hensyn taes når det gjelder radonmåling. Det derfor utviklet prosedyrer for måling av radon som tar hensyn til slike varierende forhold.

Tiltak mot høye radonnivåer på arbeidsplasser.

Det går an å redusere høye radonnivåer. Slike tiltak behøver ikke være en komplisert og dyr affære. En rekke bygnings- og ventilasjonstekniske tiltak kan gjennomøres for å redusere radonkonsentrasjon på arbeidsplasser til under tiltaksgrensen på 100 Bq/m3.

Sjekk din arbeidsplass for radon! 

Arne Berggren © 2011