www.radonspesialisten.no

Radonspesialisten Arne Berggren

 

 

Tiltak i eksisterende bygg:

Du har kanskje målt med sporfilm, fått for høye radonverdier og ikke vet helt hva du skal gjøre?

Vi hjelper deg med å løse alle radonproblemer, men det er også en del tiltak du kan gjøre selv.  

Et stort problem er at vi nordmenn lukker alle lufteluker når det blir kaldt ute. Dermed stenger vi også radongassen inne. Så i flere tilfeller hvor det er lave radonverdier kan det holde som eneste tiltak å sørge for at luftgjennomstrømningen er bra.

Der verdiene er over 100 bq/m³ kan noen av radontiltakene være:

- Tetting av sprekker og hull i betongplate og betongvegg, samt tetting rundt sluk og rørgjennomføringer.

- Installere lufteluker

- Det kan også legges radonsperre/smøremebran på gulvet, f.eks. under parkett.

- Installasjon av radonsug. Dette er en av de beste måtene å bli kvitt for høye radonkonsentrasjoner på. Radonsug er en av de mest brukte tiltakene for radonsanering.

- Forbedring av ventilasjonen i bygningen. Dette kan være balansert ventilasjon eller en mini-ventilasjon som enkelt suger ut radonholdig inneluft og tilfører frisk uteluft.

  Hvilke tiltak som vil være mest aktuelle må vurderes i hvert enkelt tilfelle.

   

  Tiltak ved nybygging:

  Skal du bygge hus?

  Har du husket radonmatte?

  I nybygg er det radonsperre / sprøytemembran som gjelder. Dette kalles også radonmatte, radonduk eller radonmembran.

  Radonmembran er en radontett duk som ikke slipper igjennom radonholdig jordluft. 

  Duken rulles ut og skjøtes sammen med skjøtebond og radontett fugemasse/lim.

  Vi anbefaler å montere radonmembranen mellom de 2 isoporlagene slik at den ikke kommer til skade når armering og støp blir lagt.

  Radonmatten fungerer også som fuktsperre, så man slipper å legge plast.

   

  Radonbrønn

  Ifølge de nye byggforskriftene er det obligatorisk med et tiltak som kan aktiviseres når radonkonsentrasjonen overskrider 100 bq/m3. Vi installerer da en radonbrønn/radonsug sammen med radonsperren.

  Radonbrønn er en boks som legges ned i pukken under isoporen.

  Fra denne går det et rør som føres opp i teknisk rom.

  Dette er kun en ekstra sikkerhet som ved behov, tilkobles en vifte om noen skulle være så uheldig å stikke hull på radonmatten.

  Da vil radonbrønnen senke lufttrykket i grunnen under huset å hindre radongass i å sive inn.


   

  Arne Berggren © 2011