www.radonspesialisten.no

Radonspesialisten Arne Berggren

 

 


Fakta om radon: 

Radon er en gass man verken kan se, lukte eller smake.

Den dannes av naturlig radioaktivitet i grunnen og finnes i jordluft de fleste steder i Norge. I de fleste hus har man litt inntregning av jordluft. Dette medfører radongass i huset.   

Norge er et av de landene i verden som har høyest radonkonsentrasjon i inneluften.

Det er store lokale variasjoner i radonkonsentrasjonen. Selv om naboen har 100 Bq/m³ kan du ha 500 Bq/m³ .

Radonkonsentrasjonen angis i Bq/m³, dvs. becquerel radon per kubikkmeter inneluft. Under 100 Bq/m³ regnes som en normal radonkonsentrasjon.

Radon er en såkalt edelgass. Edelgasser har svært liten evne til å bindes i faste stoffer. Radonatomene kan derfor lett unnslippe berggrunn og jord å komme inn i huset og ut i luften vi puster.

Radon er den største årsaken til lungekreft etter røyking, og dreper like mange årlig som trafikkulykker.

Statens strålevern har derfor endret sine anbefalinger for radon. Det anbefales nå at radonnivået holdes så lavt som mulig i alle bygninger, og at tiltak alltid bør utføres når radonnivået i oppholdsrom overstiger 100 Bq/m3. De nye anbefalingene skal føre til at antallet lungekrefttilfeller som følge av radon reduseres.

Det er den enkelte huseiers ansvar å måle radon-konsentrasjonen i sin bolig og iverksette nødvendige tiltak.

Arbeidsmiljøloven §8 setter også krav om at luft på arbeidsplassen skal være fri for helseskadelige forurensninger. Radon er en av de mest betydelige helseskadelige inneklimafaktorer.Radonspesialisten tilbyr:

- Faglig råd og veiledning

- Målinger med sporfilm og digitale målinger

- Utbedringer og sikringstiltak for nye og gamle boliger

- Termofotografering av radon-inntrengning og varmetap.

Radonspesialisten er en totalentreprenør av radonmålinger og tiltak, og utfører alt av radonsikring i nye og eksisterende bygg og boliger.

Vi jobber for at du skal få en radonfri bolig!

 

Arne Berggren © 2011